Marx-Lenin-chú-gī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Marx-Lenin主義 (chú-gī) (英語 (Eng-gí)Marxism-Leninism; 華語 (Hoâ-gí): 马克思列宁主义) ()共產主義 (Kiōng-sán-chú-gī) (ê)理論 (lí-lūn) (kah)基礎 (ki-chhó͘)