Sai A-chiu

From Lohankhapedia
(Redirected from Sai-a)
Jump to navigation Jump to search
Middle east.jpg

西亞 (Sai-a), (Se-a,西亞) (ia̍h) (kiò)西南亞 (Sai-lâm-a) (西南亞 (Se-lâm-a),西南亞),亞洲 (A-chiu)大陸 (tāi-lio̍k) (ê)西南爿 (sai-lâm-pêng)地待 (tē-tāi)Europa (lâng)稱呼 (chheng-ho͘) ()中東 (Tiong-tang)

下跤 (Ē-kha)國家 (kok-ka) ()西亞: