.kp

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

.kp ()朝鮮 (Tiâu-sián)民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (ê)國家馬 (kok-ka-bé)上等 (siōng-téng)domain (ccTLD)。