.ae

From Lohankhapedia
(Redirected from Emarat)
Jump to navigation Jump to search

.ae ()阿拉伯 (A-la-pek)聯合 (Liân-ha̍p)頭人國 (Thâu-lâng-kok) (ê)國家馬 (kok-ka-bé)上等 (siōng-téng)domain (ccTLD)。