Ji̍t-pún Piau-chún-sî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
天皇的制定JST的命令

日本 (Ji̍t-pún)標準時 (Piau-chún-sî) (日本標準時; JST) ()日本 (só͘)採用 (chhái-iōng) (ê)標準 (piau-chún)時間 (sî-kan); ()UTC (kín)9點鐘 (tiám-cheng) () (chiū)UTC+9。 JST (kap)韓國 (Hân-kok)標準時 (kāng) (chi̍t) (ê)時區 (sî-khu)