Thian-jiân-khì

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
世界天然氣貿易的分佈。

天然氣 (Thian-jiân-khì) (漢字 (Hàn-jī): 天然氣; 英文 (Eng-bûn): Natural gas) () (tùi)地下 (tē-hā)開採 (khai-chhái)出來 (chhut-lâi) (ê)一款 (chi̍t-khóaⁿ)石化 (chio̍h-hòa)燃料 (jiân-liāu)伊的 (i-ê)來源 (lâi-gôan)主要 (chú-iàu)來自 (lâi-chū)京果 (keng-kóe)長期 (tn̂g-kî)高壓 (ko-ap)施加 (si-ka)古早 (kó͘-chá)生物 (seng-bu̍t)屍體 (si-thé)植物 (Si̍t-bu̍t)原本 (goân-pún)太陽 (thài-iông)吸收 (khip-siu)能量 (lêng-liōng)部分 (pō͘-hūn)後來 (āu-lâi) ()佇船 (thú-chûn) ()天然氣的化學鍵 (hoà-ha̍k-kiān)內短 (lāi-té)

Pang-bô͘:Chioh-hoa jian-liau