Vladimir Putin

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Vladimir Vladimirovich Putin Владимир Владимирович Путин
Vladimir Putin (2017-07-08).jpg
(Jīm) (sò͘): ()2任總統 (chóng-thóng)
任期 (Jīm-kî): 1999 ()12g 31 -
2008年5g 7
前一任 (Chêng-chi̍t-jīm): Boris Yeltsin
後一任 (Āu-chi̍t-jīm): Dmitry Medvedev
出世 (Chhut-sì): 1952年10g 7
出世代 (Chhut-sì-tē): (Sèng)Petersburg
夫人 (Hu-jîn): Liudmila Putina
政黨 (Chèng-tóng): 無所屬 (bô-só͘-sio̍k)

Vladimir Vladimirovich Putin (露西亞語: Владимир Владимирович ПутинSound Hoat-im?; 1952年 10 go̍eh 7日 出世 ) ()露西亞 (Lō͘-se-a)第2任 (ê)總統