Sin-ko-tông Su-tiàm

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

新高堂 (Sin-ko-tông)書店 (Su-tiàm) (新高堂書店 niitakadô-shoten) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) (chhe) ()開機 (khai-ki) (ê)冊店 (chheh-tiàm) (khui) ()臺北 (Tâi-pak)榮町 (Êng-teng) (榮町), (thâu) (chi̍t) (tāi)店主 (tiàm-chú)Murasaki Nagaaki (村崎長昶)。

(Chit) ()身高同 (Sin-ko-tông)灣林 (oan-ná)彼陣 (hit-chūn)台灣主要 (chú-iàu)出班社 (chhut-pan-siā) (chi) (it)專門 (choan-bûn)發行 (hoat-hêng)教科書 (kàu-kho-su)參考冊 (chham-khó-chheh)字典 (jī-tián)政府 (chèng-hú)或者 (he̍k-chiá)學術 (ha̍k-su̍t)刊物 (khan-bu̍t)等等 (téng-téng)另外 (lēng-gōa) () (ū)印刷 (ìn-soat)葉書 (ia̍p-su) (kap)買賣 (bé-bē)文具 (bûn-kū)

戰後 (Chiàn-āu)踮主 (tiàm-chú)離開 (lî-khui)台灣,後尾 (āu-bóe)東京 (Tang-kiaⁿ)重新 (têng-sin)開業 (khai-gia̍p) (In)佇臺北的 (goân)住址 (chū-chí)後來 (āu--lâi) (pìⁿ) (chò)東方 (Tang-hong)出版社 (Chhut-pán-siā) (東方出版社)。

關聯 (Koan-liân)[edit]