Sin-pak-chhī Eng-ko Tô-chû Phok-bu̍t-koán

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
鸚哥陶瓷博物館

新北市 (Sin-pak-chhī)鸚哥 (Eng-ko)陶瓷 (Tô-chû)博物館 (Phok-bu̍t-koán) (新北市立鶯歌陶瓷博物館),位佇 (ūi-tī)新北市鶯歌區 (Eng-ko-khu) ()2000 ()11 (goe̍h)26 ()正式 (chèng-sek)開館 (khai-koán) () (choân)台灣 (Tâi-oân)第一 (tē-it) (keng) (eng)坩仔 (Khaⁿ-á) (kap)瓷仔 (hûi-á)做為 (chò-ûi)主題 (chú-tê) (ê)專業 (choan-gia̍p)博物館