Tông Hiân-chong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
唐玄宗
唐玄宗
Picto infobox prétendant à un trône.png
唐朝皇帝
Tang XianZong.jpg
唐朝皇帝
在位 712年 – 756年
前任 唐睿宗
繼任 唐肅宗
全名
李隆基 (李隆基)
尊號
開元聖文神武皇帝 (開元聖文神武皇帝)
諡號
至道大聖大明孝皇帝 (至道大聖大明孝皇帝)
廟號
玄宗 (玄宗)
出世 685 年9月8日(685-09-08)
過身 762 年 5 月 3 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
簽名

(Tông)玄宗 (Hiân-chong) (唐玄宗,685年 9月8日 – 762年 5月3日), (ia̍h) () () (choè)明皇 (Bêng-hông) (唐明皇),本名 (pún-miâ) ()隆基 (Liông-ki) (李隆基),是中國 (Tiong-kok)唐朝 (Tông-tiâu) (ê) (chi̍t) (ê)皇帝 (hông-tè) (I) ()712 () (kàu)756年在位 (chāi-ūi)