Tāi-siok-chheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

大肅清 (Tāi-siok-chheng) (露西亞語: Большая чистка) ()蘇聯 (So͘-liân) ()1930年代 (nî-tāi) ()蘇聯共產黨 (Kiōng-sán-tóng)總書記 (chóng-su-kì)Iosif Stalin發起 (hoat-khí) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)迫害 (pek-hāi)運動 (ūn-tōng)