Thó-lūn:2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pā-bián tâu-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Rev 2908639 based on 2854855 from wikipedia

The translated title: 2020年高雄市市長罷免投票