2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pā-bián tâu-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2020年高雄市市長罷免投票
罷免現任市長韓國瑜的公民投票
地點 Flag of the Republic of China.svg 台灣高雄市
時間 2020 年6月6日(2020-06-06)
結果
贊成抑是 反對 票數 百分比
Yes check.svg贊成 939,090 97.4%
X mark.svg反對 25,051 2.6%
有效票 964,141 99.47%
無效票 5,118 0.53%
總票數 969,259 100.00%
投票率 42.14%
選民人數 2,299,981
國 區的結果
Kaohsiung mayoral recall vote map 2020.svg
  贊成 < 25%,差距 > 9,700
  贊成 < 25%,差距 > 2,400
  贊成 < 25%,差距 < 2,400
  贊成 > 25%,差距 < 2,400
  贊成 > 25%,差距 > 2,400
  贊成 > 25%,差距 > 9,700

2020 ()高雄市 (Ko-hiông-chhī)市長 (chhī-tiúⁿ)罷免 (pā-bián)投票 (tâu-phiò)發生 (hoat-seng) ()2020年6 (goe̍h)6 (ji̍t) (ū)969,259 (lâng)參加 (chham-ka)投票。結果 (kiat-kó)高雄市市長 (Hân)國瑜 (Kok-jû) (hō͘)罷免 (i) () ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)歷史 (le̍k-sú) (siōng) (thâu) (ūi)予罷免 (ê)直轄市 (ti̍t-hat-chhī)市長.[1][2]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]