Ko-hiông-chhī Chhī-tiúⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

高雄市 (Ko-hiông-chhī)市長 (Chhī-tiúⁿ) (高雄市市長) ()台灣 (Tâi-oân)高雄市 (ê)最高 (chòe-ko)行政 (hêng-chèng)首長 (siú-tiúⁿ)