To͘-hōe-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

都會區 (To͘-hōe-khu) () (chi̍t) (kóa)人口 (jîn-kháu)密度 (bi̍t-tō͘)都市 (to͘-chhī) (khah) (koân) (ê)城市 (siâⁿ-chhī) (kap) (i)附近 (hū-kīn)飼雞 (chhī-ke) (kiam)郊外 (kau-gōa)組成 (cho͘-sêng)區域 (khu-he̍k) (in) (ū)強同 (kiông-tông)發展 (hoat-tián)產業 (sán-gia̍p)基礎 (ki-chhó͘)建設 (kiàn-siat)徛齒 (khiā-khí)

有時 (Ū-sî)政府 (chèng-hú)機關 (ki-koan)比論 (pí-lūn)統計 (thóng-kè)部門 (pō͘-mn̂g) ()行政上 (hêng-chèng-siōng) (tùi)都市區 (to͘-chhī-khu)一定 (it-tēng)定義 (tēng-gī)。佇學術 (ha̍k-su̍t)或者 (he̍k-chiá)是產業有舒曜 (su-iāu) () (ē)設用 (siat-ēng)都會區的範圍 (hoān-ûi)