Chhun-lí

From Lohankhapedia
(Redirected from 村里)
Jump to navigation Jump to search

村里 (Chhun-lí) (村里) ()台灣 (Tâi-oân) (ê) ()4 (kip)行政區 (hêng-chèng-khu)名稱 (miâ-chheng) () (siōng)基層 (ki-chân)地方 (tē-hng)自治 (chū-tī)單位 (tan-ūi)隸屬 (Lē-sio̍k) (khu)縣轄市 (koān-hat-chhī) (tìn)的村里號做 (hō-chò) (chhun) (村); 隸屬tī (hiong)的村里號做 () (里)。村里下跤 (ē-kha) (iáu) (ū) (lîn) (鄰) 的編制 (pian-chè)

相關 (Siong-koan)[edit]