2010 nî 7 goe̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


2010年

1月 ͘ 2月 ͘ 3月 ͘ 4月 ͘ 5月 ͘ 6月 ͘ 7月 ͘ 8月 ͘ 9月 ͘ 10月 ͘ 11月 ͘ 12月


2010 ()7 (goe̍h) ()2010年 (ê) ()7古月 (kó͘-goe̍h)。 Chit̍古月 (ū)31kang,第1 kang是拜四 (pài-sì)上尾 (siāng-boé)kang是拜六 (pài-la̍k)

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]