Afonso 1-sè

From Lohankhapedia
(Redirected from Afonso Henriques)
Jump to navigation Jump to search

Afonso 1 () (Afonso I, 1109 ()7 (goe̍h)25 ji̍t – 1185年12月6 (ji̍t)), () ()Afonso Henriques ()頭一个 (thâu-chi̍t-ê)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)國王 (Kok-ông) (chū)1139年在位 (chāi-ūi) (kàu) (i)過身 (kòe-sin)