Bêng Bú-chong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
正德皇帝
正德皇帝
Picto infobox prétendant à un trône.png
大明皇帝
Portrait de l'empereur Ming Wuzong.jpg
大明皇帝
在位 1505年6月19日 – 1521年4月20日
前任 明孝宗
繼任 明世宗
全名
朱厚照 (朱厚㷖)
年號 佮 時間
正德 (正德): 1506–1522
諡號
毅皇帝 (毅皇帝)
廟號
武宗 (武宗)
老爸 明孝宗
老母 孝成敬皇后
出世 1491 年10月26日(1491-10-26)
北京
過身 1521 年 4 月 20 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
北京

(Bêng)武宗 (Bú-chong) (明武宗; 1491年 10月26日 – 1521年 4月20日) ()中國 (Tiong-kok)明朝 (Bêng-tiâu) (ê) ()11 (tāi)皇帝 (hông-tè)