Hui êng-lī cho͘-chit

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Hui)營利 (îng-lī)組織 (tsoo-tsit) (Hui-êng-lī cho͘-chit; 英語 (ing-gí): nonprofit organization (NPO); Hui-îng-lī tsoo-tsit; Bô tì-ì beh thàn-tsîñê tan-uī), (iah)叫做 (kiò-tsò)商業 (siong-gia̍p)實體 (si̍t-thé),[1] (put) ()營利組織,[2] 或者 (hi̍k-tsiá)非營利機構 (ki-kòo),[3] ()一个 (tsi̍t-ê) () Pang-bô͘:IllPang-bô͘:Ill或者社會 (siā-huē)福利 (hok-lī) (lâi)營運 (îng-ūn) (ê) "Pang-bô͘:Ill Pang-bô͘:Ill"; Pang-bô͘:Ill之下 (tsi-hā),一个 "企業 (khì-gia̍p)經營 (king-îng)的實體",伊的 (i-ê) Pang-bô͘:Ill織在 (tsì-tsāi)伊个 (i-ê)所有者 (sóo-iú-tsiá)創造 (tshòng-tsō)利純 (lī-sûn)

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. Ciconte, Barbara L.; Jacob, Jeanne (2009). Fundraising Basics: A Complete Guide. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning. ISBN 9780763746667.  (英語)
  2. "Definition of 'not-for-profit organization'". www.collinsdictionary.com. goân-loē-iông tī 7 November 2018 hőng khó͘-pih. 6 November 2018 khòaⁿ--ê.  (英語)
  3. "System of National Accounts (溫)" (PDF). Unstats.un.org. goân-loē-iông (PDF) tī 17 October 2013 hőng khó͘-pih. 16 October 2013 khòaⁿ--ê.  (英語)

Ên (sin)閱獨 (ua̍t-to̍k)[edit]

參閱 (Tsham-ua̍t)[edit]

外部 (Guā-pōo)lên-ket[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Non-profit organizations

WikiquoteHui êng-lī cho͘-chit的引用句。