Chhiū-chí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
樹指。

樹指 (Chhiū-chí) (樹脂) () (chi̍t) (chióng)來自 (lâi-chū)濟濟 (chōe-chōe)植物 (si̍t-bu̍t) (ê)分泌物 (hun-pì-bu̍t)