Chok-gia̍p hē-thóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

作業 (Chok-gia̍p)系統 (hē-thóng) (chhau-chok hē-thóng; tshau-tsok hē-thóng) ()電腦 (tiān-náu) (siōng)基本 (ki-pún) (ê)系統性 (hē-thóng-sèng)軟體 (nńg-thé)。作業系統會使 (ē-sái)直接 (ti̍t-chiap)控制 (khòng-chè) (kap)管理 (kóan-lí)電腦的硬體 (ngē-thé)

參考 (Chham-khó): Microsoft Windows