Firenze Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Firenze共和國

Firenze共和國 (Kiōng-hô-kok) (以大利語: Repubblica Fiorentina) ()以大利 (Í-tāi-lī)古早 (kó͘-chá) (ê) (chi̍t) (ê)共和國首都 (siú-to͘) ()Firenze