Heng-ta̍t hoat-tiān-chhiúⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
興達發電廠
(興達發電廠)
Hsinta Power Plant.jpg
氣體燃料煙同宗佇佇興達發電廠
Official name 興達發電廠
Country 臺灣
Location 臺灣高雄永安區茄萣區
Coordinates 22°51′23″N 120°11′49″E / 22.85639°N 120.19694°E / 22.85639; 120.19694
Status 運作重
Construction began 1978
項目條鼠 1982年9月 (第一組)
1983年12月 (地利組)
1985年6月 (第三組)
1986年4月 (第四組)[1]
Owner(s) 台電
Operator(s) 台電
Geothermal power station
Min. source temp。 腳本錯誤:函數 "getValueByQual" 不存在。
Nuclear power station
Solar farm
Total collector area 腳本錯誤:函數 "getValueByQual" 不存在。
Thermal power station
Primary fuel 腳本錯誤:沒有 "String2" 這個模組。
Secondary fuel 腳本錯誤:沒有 "String2" 這個模組。
Tertiary fuel 腳本錯誤:沒有 "String2" 這個模組。
Tidal power station
Wave power station
Wind farm
Max. water depth 腳本錯誤:函數 "getValueByQual" 不存在。
Distance from shore 腳本錯誤:函數 "getValueByQual" 不存在。
_BLANK_
Site area 腳本錯誤:函數 "getValueByQual" 不存在。
Cooling source
  • 腳本錯誤:沒有 "String2" 這個模組。
  • 腳本錯誤:沒有 "String2" 這個模組。
Power generation
額定容量 4,326 MW
外部連結
Pang-bô͘:EditOnWikidata

興達 (Hing-ta̍t)發電廠 (huat-tiān-tshiúnn) (Hing-ta̍t huat-tiān-tshiáng; poj: Heng-ta̍t Hoat-tiān-chhiáng; Hsinta Power Plant, Hsing-ta Power Plant;[2] 興達發電廠) (khiā) ()臺灣 (Tâi-uân)高雄市 (Ko-hiông-tshī)永安區 (Íng-an-khu) (kah)茄萣區 (Ka-tiānn-khu) (ê)交界處 (kau-kài-tshù); 北爿 (pak-pîng) ()興達漁港 (hî-káng) (興達漁港),南爿 (lâm-pîng)永安 (Íng-an)溼地 (sip-tē) (永安濕地)。興達電廠 (tiān-tshiúnn)隸屬 (lē-sio̍k)台灣 (Tâi-uân)電力 (tiān-li̍k)公司 (kong-si) (sóo)管轄 (kuán-hat).[3][4][5] 廠區 (Tshiúnn-khu)面積 (bīn-tsik)135公頃 (kong-khíng)儲煤場 (tû-muî-tiûnn)面積23公頃; (iōng)塗炭 (thôo-thuànn) (tsò)發電 (huat-tiān)燃料 (Jiân-liāu) (fuel)。總裝置 (Tsóng-tsong-tì)容量 (iông-liōng) ()4325.95 MW (百萬 (pah-bān)倚),[5] (pâi)臺中 (Tâi-tiong)發電廠大談 (Tuā-tâm)發電廠 (大談發電蹌 (huat-tiān-tshiáng); 大潭發電廠) 的後壁 (āu-piah)目前 (bo̍k-tsîng)是臺灣排名 (pâi-miâ)第三 (tē-sann) (tuā)發電廠 (發電蹌; power station).[6] 二氧 (Jī-ióng)化碳 (huà-thuànn)排放量 (pâi-hòng-liōng) ()佇臺中發電廠的後壁,排第二位 (tē-jī-uī).[7] 佇2021 ()5 (gue̍h)13 (ji̍t)下晡 (ē-poo)14:37興達發電廠發生 (huat-sing)事故 (sū-kòo)置始 (tì-sú)停機 (thîng-ki) (fault (technology); 故障 (kòo-tsiong)),紲來 (suà--lâi)造成 (tsō-sîng)全國性 (tsuân-kok-sìng)緊急 (kín-kip)分區 (hun-khu)輪流 (lûn-liû)停電 (thîng-tiān) (power outage).[8]

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. http://web3.moeaboe.gov.tw/ECW/english/content/ContentLink.aspx?menu_id=1540
  2. "Hsinta (Hsing-ta) Coal Power Plant Taiwan - GEO". Globalenergyobservatory.org. 2012-12-26. 2014-05-01 khòaⁿ--ê. 
  3. "Hsinta Power Station, Taiwan Power Company". Ftis.org.tw. 2014-05-01 khòaⁿ--ê. 
  4. "Hsinta Natural Gas-Fired Power Plant, Kaohsiung". Power Technology. 2011-06-15. 2014-05-01 khòaⁿ--ê. 
  5. 5.0 5.1 "The Status of Coal-Fired Power Generation in TAIWAN" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 15 October 2013 hőng khó͘-pih. 1 August 2013 khòaⁿ--ê. 
  6. Taiwan Power Company, Taiwan Power Development Status-Thermal Power Generation
  7. Public Television Service Foundation (2019-03-25). "興達電廠脫胎記 [Hsinta Power Plant will be still there.]". [Our island] (ēng Hôa-gí). 2019-10-31 khòaⁿ--ê. 
  8. 記者王昭月,,"事故原因曝光!國家級警報狂響 興達電廠因這原因全廠停機"[1],聯合報高雄即時報導,2021-05-13.

相關 (Siong-kuan)文章 (bûn-tsiunn)[edit]

外部 (Guā-pōo)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Heng-ta̍t hoat-tiān-chhiúⁿ

影片 (Iánn-phìnn)[edit]

Pang-bô͘:Ill