Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Ûi-hō͘ Kok-ka An-choân Hoat

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)香港 (Hiong-káng)特別 (Te̍k-pia̍t)行政區 (Hêng-chèng-khu)維護 (Ûi-hō͘)國家 (Kok-ka)安全 (An-choân) (Hoat)簡略 (kán-lio̍k) (ū)香港國家安全法香港國安 (Kok-an) (téng) ()中國 (Tiong-kok)全國 (Choân-kok)人民代表 (Tāi-piáu)大會 (Tāi-hoē)常務 (Siông-bū)委員會 (Úi-oân-hoē) ()2020 ()6 (goe̍h)30 (ji̍t)通過 (thong-koè) (ê) (chi̍t) (pō͘)有關 (iú-koan)香港法律 (hoat-lu̍t)7月1日正式 (chèng-sek)施行 (si-hêng)