Hòa-ha̍p-bu̍t

From Lohankhapedia
(Redirected from Hoà-ha̍p-bu̍t)
Jump to navigation Jump to search

化合物 (Hòa-ha̍p-bu̍t) () (nn̄g) (khóan) (ia̍h)兩款以上 (í-siōng)無仝款 (bô-kāng-khóan) (ê)元素 (goân-sò͘)原子 (goân-chú) (ha̍p)做伙 (chò-hóe)形成 (hêng-sêng)物質 (bu̍t-chit)親像 (Chhin-chhiūⁿ) (chúi)原子 (H2O) 就是 (tio̍h-sī)兩个 (nn̄g-ê)水素 (chúi-sò͘) (H) (chham)一个 (chi̍t-ê)酸素 (sng-sò͘) (O) 組合 (cho͘-ha̍p)生成 (seⁿ-chiâⁿ)的化合物。

關聯 (Koan-liân)項目 (hāng-bo̍k)[edit]