Chúi-sò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
水素,  1H
Hydrogen discharge tube.jpg
Purple glow in its plasma state
Hydrogen Spectra.jpg
Spectral lines of hydrogen
基本性質
名,符號 水素,H
英文 hydrogen
外型 colorless gas
水素 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


H

Li
– ← 水素helium
原子番 1
原子量 1.008[1] (1.00784–1.00811)[2]
元素類別   雙原子妃金屬
could be considered metalloid
分區 group 1, s 區
週期 地 1 週期
電子排列 1s1
per shell 1
物理性質
色彩 colorless
氣體
熔點 13.99 K ​(−259.16 °C, ​−434.49 °F)
沸點 20.271 K ​(−252.879 °C, ​−423.182 °F)
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.08988 g͘L−1
0.07 g͘cm−3 (solid: 0.0763 g͘cm−3)[3]
0.07099 g͘cm−3
三相點 13.8033 K, ​7.041 kPa
臨界點 32.938 K, 1.2858 MPa
熔化熱 (H2) 0.117 kJ͘mol−1
精發熱 (H2) 0.904 kJ͘mol−1
熱容量 (H2) 28.836 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 15 20
原子性質
孫華素 −1+1 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 2.20
電離能 1st: 1312.0 kJ͘mol−1
共價半徑 31±5 pm
Van der Waals半徑 120 pm
十六
晶thé構造hexagonal
Hexagonal crystal structure for 水素
聲速 1310 m͘s−1 (gas, 27 °C)
熱傳導率 0.1805 W͘m−1͘K−1
磁性 diamagnetic[4]
CAS登記編號 1333-74-0
歷史
發現 Henry Cavendish[5][6] (1766)
 號名 Antoine Lavoisier[7] (1783)
最穩定的同位素
主文章: 水素 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
1H 99.9885% 1H is stable with 0 neutrons
2H 0.0115% 2H is stable with 1 neutron
3H trace 12.32 y β 0.01861 3

tóng-àn:Emissions Spectra.webm 水素 (Chúi-sò͘)[8] (水素; (tek)Wasserstoff), () (ū) (kóng)輕氣 (kheng-khì) (輕氣)[9]化學 (hòa-ha̍k)符號 (hû-hō)H (Latin (): hydrogenium (ùi)希臘語 (Hi-lia̍p-gí) (ê)hydro: " (chúi)" (ham)genes: "組成 (cho͘-sêng)" 來的 (lâi--ê)), ()週期表 (chiu-kî-pió)內底 (lāi-té)1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)1。 ()標準 (piau-chún)溫度 (un-tō͘) (kap)壓力 (ap-le̍k) (standard temperature and pressure), H是 () (sek),無芳臭 (phang-chhaù)非金屬 (hui-kim-sio̍k)單價 (toaⁿ-kè) (univalent),無鹹汫 (kiâm-chiáⁿ) (chin) (khoài) (to̍h) (combustion),雙原子 (siang-goân-chú) (diatomic) 的氣體 (khì-thé) (H2)。 H是 (siāng) (khin)的元素,原子量 (goân-chú-liōng)干焦 (kan-taⁿ)1.00794 g/mol。 H ()宇宙 (ú-tiū) (nih) (chē)的元素, (chiàm) (beh)75%。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Conventional Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. p. 240. ISBN 0123526515. 
  4. "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds" (PDF). CRC Handbook of Chemistry and Physics (81st pán.). CRC Press. 
  5. "Hydrogen". Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry. Wylie-Interscience. 2005. pp. 797–799. ISBN 0-471-61525-0. 
  6. Emsley, John (2001). Nature's Building Blocks. Oxford: Oxford University Press. pp. 183–191. ISBN 0-19-850341-5. 
  7. Stwertka, Albert (1996). A Guide都the Elements. Oxford University Press. pp. 16–21. ISBN 0-19-508083-1. 
  8. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "水素". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  9. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "輕氣". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).