Nihonium

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nihonium,  113Nh
基本性質
名,符號 nihonium,Nh
偏名 element 113, eka-thallium
Nihonium 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
Tl

Nh

(Uhs)
coperniciumnihoniumflerovium
原子番 113
原子量 [286 ]
元素類別   未定
毋過可能是後會鍍金屬
分區 13 族, p 區
週期 地 7 週期
電子排列 [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (預測)[1]
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 (預測)
物理性質
固體 (預測)[1][2][3]
熔點 700 K ​(430 °C, ​810 °F) (預測)[1]
沸點 1430 K ​(1130 °C, ​2070 °F) (預測)[1][4]
密度  (室溫) 16 g͘cm−3 (預測)[4]
熔化熱 7.61 kJ͘mol−1 (外吒[extrapolated ]推定)[3]
精發熱 130 kJ͘mol−1 (預測)[2][4]
原子性質
孫華素 −1,1, 2,3, 5(預測)[1][4][5]
電離能 1st: 704.9 kJ͘mol−1 (預測)[1]
2nd: 2238.5 kJ͘mol−1 (預測)[4]
3rd: 3203.3 kJ͘mol−1 (預測)[4]
(more)
原子半徑 empirical: 170 pm (預測)[1]
共價半徑 172–180 pm (外吒[extrapolated ]推定)[3]
十六
CAS登記編號 54084-70-7
歷史
號名 IUPAC合成元素號名
發現 RIKEN (2004,上早確認)
JINRLLNL (2003,單早宣佈)
最穩定的同位素
主文章: nihonium 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
286Uut syn 20 s α 9.63 282Rg
285Uut syn 5.5 s α 9.74, 9.48 281Rg
284Uut syn 0.48 s α 10.00 280Rg
283Uut syn 0.10 s α 10.12 279Rg
282Uut syn 70 ms α 10.63 278Rg
278Uut syn 0.24 ms α 11.68 274Rg

Nihonium (hû-hōNh) ()原子番 (goân-chú-hoan)113化學 (hòa-ha̍k)元素 (goân-sò͘) (ê)暫時 (chiām-sî)號名 (hō-miâ) (Pún)元素是 (chi̍t) (khoán)合成 (ha̍p-sêng)元素 (ia̍h) (chio̍h)實驗 (si̍t-giām)環境 (khoân-kéng) (lāi)鬆生的 (sang-seng--ê) (tòa) (ū)放射性 (hòng-siā-sèng) (siāng) (chá)是2003 ()露西亞 (Lō͘-se-a)Dubna聯合 (Liân-ha̍p)核子 (Hu̍t-chú)研究所 (Gián-kiù-só͘) (Joint Institute for Nuclear Research), (kap)2004年的 ()2004年的時,日本 (Ji̍t-pún)Riken製造 (chè-chō)出來 (chhut--lâi)。 2015年的時,國際 (Kok-chè)應用 (Èng-iōng) (Sûn)化學聯盟 (Liân-bêng) (chiong)發現 (hoat-hiān)優先權 (iu-sian-koân)指定 (chí-tēng) (hō͘)日本研究者 (gián-kiù-chiá)[6]

(Chia)元素的暫定 (chiām-tēng)名字 (miâ-jī)Ununtrium (符號 (hû-hō)Uut)。 2016年6 (goe̍h)IUPAC宣佈 (soan-pò͘)提議 (thê-gī)號名nihonium,符號Nh.[7] (Kàu)11月28正式 (chèng-sek)號名.[8]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Hoffman, Darleane C。; Lee, Diana M。; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 Seaborg, Glenn T. (c。 2006). "transuranium element (chemical element)". Encyclopædia Britannica. 2010-03-16 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 3.2 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  5. Thayer, John S。 (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements": 82. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
  6. IUPAC (2015). "Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118". 2016-01-04 khòaⁿ--ê. 
  7. "IUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, And Oganesson". IUPAC. 2016-06-08. 2016-06-08 khòaⁿ--ê. 
  8. "IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118". IUPAC. 2016-11-30. 2016-12-03 khòaⁿ--ê.