Chek-sò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
數學 (Sò͘-ha̍k) (lāi) (ê)數數 (sò͘-sò͘) () (ū) (kóng)這數 (chit-sò͘).
積數,  7N
Liquidnitrogen.jpg
Nitrogen Spectra.jpg
質素的光譜線 (spectral lines)
基本性質
名,符號 積數,N
外型 無色氣體,液體或者固體
積數 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


N

P
炭素積數酸素
原子番 7
原子量 14.007[1] (14.00643–14.00728)[2]
元素類別   雙原子妃金屬
分區 15 族, p 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s2 2p3
per shell 2, 5
物理性質
氣體
熔點 63.15 K ​(−210.00 °C, ​−346.00 °F)
沸點 77.355 K ​(−195.795 °C, ​−320.431 °F)
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.251 g͘L−1
0.808 g͘cm−3
三相點 63.151 K, ​12.52 kPa
臨界點 126.192 K, 3.3958 MPa
熔化熱 (N2) 0.72 kJ͘mol−1
精發熱 (N2) 5.56 kJ͘mol−1
熱容量 (N2) 29.124 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 37 41 46 53 62 77
原子性質
孫華素 5, 4,3, 2, 1, −1, −2,−3 ​(a strongly acidic oxide)
電父度 Pauling scale: 3.04
電離能 1st: 1402.3 kJ͘mol−1
2nd: 2856 kJ͘mol−1
3rd: 4578.1 kJ͘mol−1
(more)
共價半徑 71±1 pm
Van der Waals半徑 155 pm
十六
晶thé構造hexagonal
Hexagonal crystal structure for 積數
聲速 353 m͘s−1 (gas, at 27 °C)
熱傳導率 25.83×10−3 W͘m−1͘K−1
磁性 diamagnetic
CAS登記編號 7727-37-9
歷史
發現 Daniel Rutherford (1772)
 號名 Jean-Antoine Chaptal (1790)
最穩定的同位素
主文章: 積數 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
13N syn 9.965 min ε 2.220 13C
14N 99.634% 14N is stable with 7 neutrons
15N 0.366% 15N is stable with 8 neutrons

窒素 (Chek-sò͘) (窒素)[3]或者 (he̍k-chiá)質數 (chit-sò͘)[4]化學 (hòa-ha̍k)符號 (hû-hō)N (英語 (Eng-gí): nitrogen; Latin (): nitrogenium),漢文 (Hàn-bûn) () (tām) (氮)。

號名 (Hō-miâ)[edit]

窒素 (chit) ()來源 (lâi-goân)日語 (Ji̍t-gí) (tùi)德語 (Tek-gí)Stickstoff翻譯 (hoan-e̍k)[5]表面 (piáu-bīn)意思 (ì-sù)是 "予人 (hō͘-lâng) () (khùi)物質 (bu̍t-chit)"[6]

古早 (Kó͘-chá) (lâng)知影 (chai-iáⁿ)空氣 (khong-khì) (tiong)有1 (ê) (mi̍h) (ē) (hō͘)動物 (tōng-bu̍t)賊潰 (cha̍t-khùi),嘛會 () (hoé) (hip)化去 (hoa--khì)所以 (só͘-í)後來 (āu--lâi) () (chò) "窒素" (質素 (chit-sò͘)).[無出次]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Conventional Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "窒素 窒素". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 154. 
  4. "一般科學的常色". 芥菜指 (15). 1927. 
  5. "特殊ガスに関係する元素名の由来と発見年". 株式会社 巴商会. 2016-04-02 khòaⁿ--ê. 
  6. Alex Nickon, Ernest F. Silversmith (1987). Organic Chemistry: The Name Game: Modern Coined Terms and Their Origins. Pergamon Pr. ISBN 978-0080344812.