Thih

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
鐵,  26Fe
A rough wedge of silvery metal
Iron Spectrum.jpg
基本性質
名,符號 鐵,Fe
英文 iron
外型 lustrous metallic with a grayish tinge
鐵 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


Fe

Ru
manganesecobalt
原子番 26
原子量 (±) 55.845(2)[1]
元素類別   過渡金屬
分區 8 族, d 區
週期 地 4 週期
電子排列 [Ar] 3d6 4s2
per shell 2, 8, 14, 2
物理性質
固體
熔點 1811 K ​(1538 °C, ​2800 °F)
沸點 3134 K ​(2862 °C, ​5182 °F)
密度  (室溫) 7.874 g͘cm−3
6.98 g͘cm−3
熔化熱 13.81 kJ͘mol−1
精發熱 340 kJ͘mol−1
熱容量 25.10 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
原子性質
孫華素 −4, −2, −1, +1,[2] +2+3, +4, +5,[3] +6 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.83
電離能 1st: 762.5 kJ͘mol−1
2nd: 1561.9 kJ͘mol−1
3rd: 2957 kJ͘mol−1
(more)
原子半徑 empirical: 126 pm
共價半徑 Low spin: 132±3 pm
High spin: 152±6 pm
十六
晶thé構造body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for 鐵

a=286.65 pm
晶thé構造face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for 鐵

between 1185–1667 K
聲速 (稅棍仔) 5120 m͘s−1 (at r.t.) (electrolytic)
熱膨脹 11.8 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 80.4 W͘m−1͘K−1
電阻率 96.1 nΩ͘m (at 20 °C)
Curie溫度 1043 K
磁性 ferromagnetic
Young係數 211 GPa
Shear係數 82 GPa
Bulk係數 170 GPa
Poisson比 0.29
Mohs硬度 4
Vickers硬度 608 MPa
Brinell硬度 200–1180 MPa
CAS登記編號 7439-89-6
歷史
發現 before 5000 BC
最穩定的同位素
主文章: 鐵 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022 y εε 0.668 54Cr
55Fe syn 2.73 y ε 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 56Fe is stable with 30 neutrons
57Fe 2.2% 57Fe is stable with 31 neutrons
58Fe 0.28% 58Fe is stable with 32 neutrons
59Fe syn 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe syn 2.6×106 y β 3.978 60Co
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

(Thih) (鐵,化學 (hoà-ha̍k)符號 (hû-hō): Fe,Latin (): ferrum), (ia̍h)鐵仔 (thih-á) ()週期表 (chiu-kî-pió)內底 (lāi-té) (ê)1 (chióng)化學元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)26。鐵是 (chióng)金屬 (kim-sio̍k) (sio̍k) () ()8 (cho̍k)元素 (group 8 element), ()第4週期 (chiu-kî)元素 (period 4 element)。鐵是星核 (chheⁿ-hu̍t)元素合成 (ha̍p-sêng) (stellar nucleosynthesis) (siāng) (kài) (boé)做出來 (chò--chhut-lâi)的元素, (khiā) (kóng) (bián)超新星 (chhiau-sin-chheⁿ) (supernova) 抑類似 (lūi-sū)事件 (sū-kiāⁿ) () (ū)的元素內底上重的 (tāng--ê)。就是 (chit) (ê)緣故 (iân-kò͘),鐵是宇宙 (ú-tiū) (nih) (liōng) (chē) (tāng)金屬 (heavy metals)。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Ram, R. S. and Bernath, P. F. (2003). "Fourier transform emission spectroscopy of the g4Δ-a4Δ system of FeCl" (PDF). Journal of Molecular Spectroscopy. 221 (2): 261. Bibcode:2003JMoSp.221..261R. doi:10.1016/S0022-2852(03)00225-X. 
  3. Demazeau, G.; Buffat, B.; Pouchard, M.; Hagenmuller, P. (1982). "Recent developments in the field of high oxidation states of transition elements in oxides stabilization of Six-coordinated Iron(V)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 491: 60. doi:10.1002/zaac.19824910109.