Chû-khì

From Lohankhapedia
(Redirected from Chû-sèng)
Jump to navigation Jump to search
關係 (Koan-hē) (chi̍t) (lūi)頭石 (thô͘-chio̍h)材料 (châi-liāu) (khòaⁿ) (hûi).

瓷器 (Chû-khì) (英語 (Eng-gí): magnetism) (ia̍h)磁性 (chû-sèng) ()一類物理 (bu̍t-lí)現象 (hiān-siōng)經過 (keng-kòe)磁場 (chû-tiûⁿ)作用 (chok-iōng)