A-lú-mih

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
A-lú-mih,  13Al
Aluminium-4.jpg
Aluminum Spectra.jpg
阿鋁mih的光譜線 (spectral lines)
基本性質
名,符號 a-lú-mih,Al
偏名 aluminum (US)
外型 金屬款殕銀色
A-lú-mih 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
B

Al

Ga
magnesiuma-lú-mih珪素
原子番 13
原子量 (±) 26.9815385(7)[1]
元素類別   後過渡金屬
有時封分做類金屬
分區 13 族, p 區
週期 地 3 週期
電子排列 [] 3s2 3p1
per shell 2, 8, 3
物理性質
固體
熔點 933.47 K ​(660.32 °C, ​1220.58 °F)
沸點 2743 K ​(2470 °C, ​4478 °F)
密度  (室溫) 2.70 g͘cm−3
2.375 g͘cm−3
熔化熱 10.71 kJ͘mol−1
精發熱 284 kJ͘mol−1
熱容量 24.20 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1482 1632 1817 2054 2364 2790
原子性質
孫華素 +3, +2,[2] +1[3], −1, −2 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.61
電離能 1st: 577.5 kJ͘mol−1
2nd: 1816.7 kJ͘mol−1
3rd: 2744.8 kJ͘mol−1
(more)
原子半徑 empirical: 143 pm
共價半徑 121±4 pm
Van der Waals半徑 184 pm
十六
晶thé構造face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for a-lú-mih
聲速 (稅棍仔) (rolled) 5000 m͘s−1 (at r.t.)
熱膨脹 23.1 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 237 W͘m−1͘K−1
電阻率 28.2 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 paramagnetic[4]
Young係數 70 GPa
Shear係數 26 GPa
Bulk係數 76 GPa
Poisson比 0.35
Mohs硬度 2.75
Vickers硬度 160–350 MPa
Brinell硬度 160–550 MPa
CAS登記編號 7429-90-5
歷史
崔策 Antoine Lavoisier[5] (1787)
上早夫尼 Hans Christian Ørsted[6] (1825)
 號名 Humphry Davy[5] (1807)
最穩定的同位素
主文章: a-lú-mih 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
26Al trace 7.17×105 y β+ 1.17 26Mg
ε 26Mg
γ 1.8086
27Al 100% 27Al is stable with 14 neutrons

阿鋁 (A-lú)mih[7] (化學 (hoà-ha̍k)符號 (hû-hō): Al美國 (Bí-kok)英語 (Eng-gí): Aluminum), () () () (鋁, () ()), (koh) (ū)礬素 (hoân-sò͘) (礬素) 或者 (he̍k-chiá) ()輕銀 (khin-gîn) (輕銀),是1 (chióng)化學元素 (goân-sò͘)

A-lú-mih (chiàm)地球 (tē-kiû)地殼 (tē-khak)8.3%,豐富 (hong-hù) (ê)程度 (thêng-tō͘) (pâi) ()3, ()西里孔 (si-lí-khóng)後壁 (āu-piah).[8]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

A-lú-mih是Friedrich Wohler佇1827 nǐ分離 (hun-lî)出來 (chhut--lâi)總是 (Chóng-sī) () (sûn)形式 (hêng-sek)進前 (chìn-chêng) (tio̍h)Hans Christian Oersted做出來 (chò--chhut-lâi)。佇 (che)以前 (í-chêng) (lâng)知影 (chai-iáⁿ) (i)存在 (chûn-chāi) (hoân) (礬) 內面 (lāi-bīn).[8]

化學 (Hòa-ha̍k)[edit]

A-lú-mih材料 (châi-liāu) (khòng)腐蝕 (hú-si̍t) (生身 (seⁿ-sian)) 的能力 (lêng-le̍k) ()bái,因為 (in-ūi)單純 (tan-sûn)金屬 (kim-sio̍k) () (tio̍h)空氣 (khong-khì) (),佇表面 (piáu-bīn) (thang) (seⁿ) (chhut) (chi̍t) (têng)酸化 (sng-hòa)a-lú-mih會當 (ē-tàng) (bián) (tit) (chìn)一部 (chi̍t-pō͘)酸化,[9]過程 (kòe-têng) (chò)被動化 (pī-tōng-hòa) (passivation)。 (Siōng) (ngē)的a-lú-mih合金 (ha̍p-kim) (khòng)生身的能力 (khah) (),因為 (kap) (tâng)的合金有galvanic反應 (hoán-èng)發生 (hoat-seng).[10]陽水 (Iông-chúi)鹽類 (iâm-lūi)會當減少 (kiám-chió) (chia)的抗腐蝕能力,特別 (te̍k-pia̍t)是佮其他 (kî-tha)金屬做伙 (chò-hóe)出現 (chhut-hiān)的時。

(kiông)酸度 (sng-tō͘)容易 (iông-e̍k) (lāi), a-lú-mih (ē) (chúi)反應生出水素 (chúi-sò͘) ()佇強alkaline當中 (tang-tiong),會生出a-lú-mih酸鹽 (sng-iâm) (aluminates),佇 (pún)狀況 (chōng-hóng)下底 (ē-té)保護性 (pó-hō͘-sèng)被動性 (pī-tōng-sèng) (sáⁿ)作用 (chok-iōng)。這主要 (chú-iàu) (hō͘)溶解 (iông-kái)鹽化物 (iâm-hòa-bu̍t) (chlorides),比論 (pí-lūn)鹽化 (iâm-hòa)sodium腐蝕器 (hú-si̍t--khì),嘛因為安奶 (an-ne)厝內 (chhù-lāi)配講 (phòe-kóng)是無 (leh) (ēng)a-lú-mih製造 (chè-chō).[11]

總是,因為一般 (it-poaⁿ)抗腐蝕的能力, a-lú-mih是少數 (chió-sò͘)會當佇粉質 (hún-chit)情形 (chêng-hêng)保持 (pó-chhî)銀仔款 (gîn-á-khoán)反光 (hoán-kng)的金屬,這予伊通做銀色 (gîn-sek)漆料 (chhat-liāu)成分 (sêng-hun)。 A-lú-mih做表面的 (kiàⁿ),若佇200–400 nm (UV) 佮3,000–10,000 nm ( (hn̄g)IR) 範圍 (hoān-ûi),有金屬當中 (siāng) (koân)反光性 (hoán-kng-sèng) (reflectance); 若佇400–700 nm可見光 (khó-kiàn-kng)範圍內是小可 (sió-khóa) () (siah) (gîn)較低,閣若700–3000 nm ( (kīn)IR),是 (su) (kim),佮.[12]

A-lú-mih佇280 °C以下 (í-hā)溫度 (un-tō͘)的水ni̍h會予酸化產生 (sán-seng)水素水化 (chúi-hòa)a-lú-mih,佮 (jia̍t):

2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2

轉換 (choán-ōaⁿ) (tùi)製造水素有利益 (lī-ek). 總是, (siū)著被動性酸化成殘 (chiâⁿ-chân)影響 (éng-hióng)阻礙 (chó͘-gāi)反用 (hoán-ēng), 閣 (kiam) (ūi) (têng)生金屬a-lú-mih的能源 (lêng-goân), 這過程的上業 (siōng-gia̍p)利用 (lī-ēng)困難 (khùn-lân).[13]

生產 (Seng-sán)煉製 (liān-chè)[edit]

世界 (Sè-kài)頭名 (thâu-miâ)初及 (chho͘-ki̍p)a-lú-mih生產者 (seng-sán-chiá), 2016 ()[14]
國家 (Kok-ka) 產出 (Sán-chhut)
( (chheng)
(tòng))
中國 (Tiong-kok) 31,873
露西亞 (Lō͘-se-a) 3,561
加拿答 (Ka-ná-tah) 3,208
印度 (Ìn-tō͘) 2,896
阿拉伯 (A-la-pek)聯合 (Liân-ha̍p)頭人國 (Thâu-lâng-kok) 2,471
澳洲 (Ò-chiu) 1,635
Nô͘ (ui) 1,247
Bahrain 971
Saudi Arabia 869
美國 818
巴西 (Pa-se) 793
南非國 (Lâm-hui-kok) 701
冰島 (Peng-tó) 700
總計 (Chóng-kè) 58,800

生產a-lú-mih是 (chin) (hùi)能源的 (lêng-goân--ê) (chiū)安奶生產者 (tiāⁿ) ()濟練所 (chè-liān-só͘) (siat)電力 (tiān-le̍k) (chhiong)chio̍k兼俗價 (sio̍k-kè)所在 (só͘-chāi).[15] (Chiàu)2012年的數字 (sò͘-jī)通世界 (thong-sè-kài) (tōa)的a-lú-mih濟練所佇設佇中國,露西亞, Bahrain,阿拉伯聯合頭人國 (UAE),佮南非國.[16]佇2016年,照國家 (lâi) (sǹg)中國是產量 (sán-liōng)大的 (tōa--ê),占55 (pha)sén的 (gia̍h); 紲落來 (sòa--lo̍h-lâi)是露西亞,加拿答,印度,佮UAE.[14]

Bayer (sek)製程 (chè-têng)[edit]

還頭 (Hoân-thô͘) (bauxite) 通經過 (keng-kòe)Bayer式製程 (choán)酸化a-lú-mih。還頭 (kòe) (kiáu)組成 (cho͘-sêng)一制 (it-chè)過磨 (kòe-bôa)繳出來 (Kiáu--chhut-lâi)泥漿 (nî-chiuⁿ) (slurry) 佮水化sodium (sodium hydroxide) 容易三艦 (saⁿ-lām); 艦好勢 (lām-hó-sè)了後 (liáu-āu)閣經過較權氣壓 (khì-ap)次女 (chhù-lí),共水化sodium解釋 (kái-sek)出來, ()chhiá共原本 (goân-pún)無循的 (mi̍h)轉做相對 (siong-tùi)不溶解性 (put-iông-kái-sèng)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t):[17]

Al(OH)3 + (Na)+ + OH → 焦+ + [Al(OH)4 ]

經過 (chit) (hāng)反應,泥漿 (tng)佇比大氣 (tāi-khì)沸點 (hut-tiám) (boiling point) 權的溫度。共壓力 (ap-le̍k)降低 (kàng-kē),排出蒸氣 (cheng-khì)通共運度 (ūn-tō͘)降低。了後礬頭 (hoân-thô͘) (tái) (ài) (ka) (pun)離開 (lî-khui)。無固體 (kò͘-thé)的容易,閣加入 (ka-ji̍p) () (lia̍p)水化a-lú-mih的結晶 (kiat-chiⁿ)種子 (chéng-chí); 這通造成 (chō-sêng) [Al(OH)4 ] 離子 (lî-chú) (thoat)做水化a-lú-mih。這半 (Chit-pòaⁿ) (ê)a-lú-mih出來了後,三艦的製品 (chè-phín) (sàng)分類 (pun-lūi)。水化a-lú-mih的細粒結晶予人簡出來 (kéng--chhut-lâi)做種子; 初粒仔 (chho͘-lia̍p-á)予人 (piàn)做酸化a-lú-mih; 其他的容易 (koh)經過蒸餾 (cheng-liū) (sóa) (cháu)純化 (sûn-hòa) (若需要 (su-iàu)),佮回收 (hôe-siu).[17]

利用[edit]

A-lú-mih做車身的 Austin A40 Sports (iok。 1951年)

金屬[edit]

A-lú-mih是非鐵 (hui-thih)金屬 (non-ferrous metal) 當中上普遍 (phó͘-phiàn)予人利用的 (lī-ēng--ê).[18] 通世界的a-lú-mih生產佇2016年有58.5百萬 (pah-bān) (tòng)。這是 () (liáu) (thih) (1,231百萬棟) 以外 (í-gōa)權的 (koân--ê).[14]

A-lú-mih差不多 (chha-put-to) (lóng)是做合金方式 (hong-sek)咧用,這通改進 (kái-chìn)伊的 (i-ê)機械 (ki-hâi)性質 (sèng-chit),特別是過熱 (kòe-jia̍t) (tempering) 次女的時陣 (sî-chūn)。比論a-lú-mih (po̍h) (aluminium foil) 佮飲料 (ím-liāu)罐頭 (koàn-thâu)間仔 (kan-á),一般是92% (kàu)99% a-lú-mih的合金.[19]用來 (lām)a-lú-mih合金的材料,主要有亞鉛 (a-iân) (zinc),magnesiummanganese珪素 (ke-sò͘) (一種產品 (sán-phín) (kiò)duralumin), (chham) (ta)毋薄拋sén重量 (tāng-liōng)的其他金屬.[20]

A-lú-mih金屬 (chòe)主要的利用有:[21]

 • 運輸 (Ūn-su) (自動車 (chū-tōng-chhia)飛行機 (hui-hêng-ki)tho͘-lá-kuh火車 (hóe-chhia)車廂 (chhia-siuⁿ)行海 (kiâⁿ-hái)運輸器 (ūn-su-khì)獨輪遮 (to̍k-lián-chia)太空船 (thài-khong-chûn), tt.)。 A-lú-mih佇遮的利益是低密度 (bi̍t-tō͘)的性質;
 • 包裝 (Pau-chong) (罐頭, a-lú-mih薄,筐仔 (kheng-á)tt.)。 A-lú-mih佇 (chiá)的利益是無毒 (bû-to̍k) ()吸力 (khip-le̍k) (non-adsorptive),兼予人 (chha̍k) (ji̍p)的能力;
 • 建設 (Kiàn-siat) (窗仔 (thang-á) (mn̂g)取氫 (chhù-kheng) (siding),處均 (chhù-kin) (building wire),處壁 (chhù-piah) (sheathing),厝頂 (chhù-téng), tt.)。因為鋼鐵 (kǹg-thih)過數 (kè-siàu) (sio̍k), a-lú-mih是用佇 (khah)要求 (iau-kiû) (khin),予人生身, (ia̍h)其他工程 (kang-têng)的勝 (te̍k-sèng)个時;
 • 電器 (Tiān-khì)官蘭 (koan-liân)利用 (島體 (tó-thé)合金, moh (tah)發電機 (hoat-tiān-ki)變壓器 (piàn-ap-khì)電容器 (tiān-iông-khì), tt.)。 A-lú-mih佇遮的利益是相對較屬,權倒電性 (tó-tiān-sèng),通接受 (chiap-siū)的機械強度 (kiông-tō͘)兼低密度,佮礦生身;
 • (Chē) (khoán)厝內家私 (ke-si),對煮食 (chú-chia̍h)家私咖具 (ka-khū)。低密度,外表 (gōa-piáu)好勢 (hó-sè)干單 (kan-tan)製造形體 (hêng-thé),佮擋久 (tòng-kú)的性質是a-lú-mih佇遮的利益;
 • 機械佮裝備 (chong-pī) (次女裝備,廣路 (kóng-lō͘)加西 (ke-si))。 A-lú-mih佇遮的利益是予人生身, ()發火 (hoat-hóe) (non-pyrophoricity),兼機械強度。
 • A-lú-mih銀角仔 (gîn-kak-á)嘛有用 (chō)賽項 (sè-hāng)銀額 (gîn-gia̍h)通貨 (thong-hòe),因為製造成本 (sêng-pún)低, kiām金屬本身 (pún-sin)價值 (kè-ta̍t) (bullion value) 低的性質。

化合物[edit]

真大部分 (pō͘-hūn) (大約 (tāi-iok)90%) 个酸化a-lú-mih (aluminium oxide) 是予人轉做金屬a-lú-mih.[17]因為算 (chiâⁿ)硬的材料 (Mohs硬度 (ngē-tō͘)9),[22]酸化a-lú-mih定用做眼才 (géng-châi) (abrasive);[23]嘛因為化學上 (hòa-ha̍k-siōng)非常 (hui-siông)無反應 (bô-hoán-èng)性質,這个 (chit-ê) (mih)適合 (sek-ha̍p)用佇權反應性 (hoán-èng-sèng)寬境 (khoan-kéng)親像 (chhin-chhiūⁿ)高壓 (ko-ap)sodium燈火 (teng-hóe)當中.[24]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

 1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 2. Aluminium monoxide
 3. Aluminium iodide
 4. Lide, D。 R。 (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds" (PDF). CRC Handbook of Chemistry and Physics (81st pán.). CRC Press. ISBN 0849304814. 
 5. 5.0 5.1 "Aluminum". Los Alamos National Laboratory. 3 March 2013 khòaⁿ--ê. 
 6. "13 Aluminium". Elements.vanderkrogt.net. 2008-09-12 khòaⁿ--ê. 
 7. Tâi (oân)慣勢 (koàn-sì) (tha̍k)a-lú-mih
 8. 8.0 8.1 Harold M。 Cobb, pian. (2012). "aluminum". Dictionary of Metals. ASM International. ISBN 978-1-61503-978-4. 
 9. Vargel, Christian (2004) [French edition published 1999]. Corrosion of Aluminium. Elsevier. ISBN 0-08-044495-4. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 21 May 2016. 
 10. Polmear, 伊。 J。 (1995). Light Alloys: Metallurgy of the Light Metals (3 pán.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-340-63207-9. 
 11. Beal, Roy E. (1 January 1999). Engine Coolant Testing : Fourth Volume. ASTM International. p. 90. ISBN 978-0-8031-2610-7. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 24 April 2016. 
 12. Macleod, H. A. (2001). 抻film optical filters. CRC Press. pp. 158–159. ISBN 0-7503-0688-2. 
 13. "Reaction of Aluminum with Water to Produce Hydrogen" (PDF). U.S. Department of Energy. 1 January 2008. goân-loē-iông (PDF) tī 14 September 2012 hőng khó͘-pih. 
 14. 14.0 14.1 14.2 Brown, T。 J.; Idoine, N。 E.; Raycraft, E。 R.; et al. (2018). World Mineral Production: 2012–2016. British Geological Survey. ISBN 978-0-85272-882-6. 
 15. Brown, T。 J. (2009). World Mineral Production 2003–2007. British Geological Survey. 
 16. "Top 10 Largest Aluminium Smelters怹The World - Gulf Business". Gulf Business (ēng Eng-gí). 2013. 2018-06-25 khòaⁿ--ê. 
 17. 17.0 17.1 17.2 Hudson, L。 Keith; Misra, Chanakya; Perrotta, Anthony J.; et al. (2005). "Aluminum Oxide". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. 
 18. "Aluminum". Encyclopædia Britannica. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 12 March 2012. 6 March 2012 khòaⁿ--ê. 
 19. Millberg, L. S. "Aluminum Foil". How Products are Made. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 13 July 2007. 11 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 20. Lyle, J. P.; Granger, D. A.; Sanders, R. E. (2005). "Aluminum Alloys". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a01_481. 
 21. Davis, Joseph R. (1993). Aluminum and Aluminum Alloys (ēng Eng-gí). ASM International. pp. 13–17. ISBN 9780871704962. 
 22. Lumley, Roger (2010). Fundamentals of Aluminium Metallurgy: Production, Processing and Applications. Elsevier Science. p. 42. ISBN 978-0-85709-025-6. 
 23. Mortensen, Andreas (2006). Concise Encyclopedia of Composite Materials. Elsevier. p. 281. ISBN 978-0-08-052462-7. 
 24. The Ceramic Society of Japan (19 October 2012). Advanced Ceramic Technologies & Products. Springer Science & Business Media. p. 541. ISBN 978-4-431-54108-0. 

關聯 (Koan-liân)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Aluminium