Chromium

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chromium,  24Cr
Chromium crystals and 1cm3 cube.jpg
結晶
基本性質
名,符號 chromium,Cr
外型 銀仔款金屬
Chromium 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


Cr

Mo
vanadiumchromiummanganese
原子番 24
原子量 (±) 51.9961(6)[1]
元素類別   過渡金屬
分區 6 族, d 區
週期 地 4 週期
電子排列 [Ar] 3d5 4s1
per shell 2, 8, 13, 1
物理性質
solid
熔點 2180 K ​(1907 °C, ​3465 °F)
沸點 2944 K ​(2671 °C, ​4840 °F)
密度  (室溫) 7.19 g͘cm−3
6.3 g͘cm−3
熔化熱 21.0 kJ͘mol−1
精發熱 347 kJ͘mol−1
熱容量 23.35 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1656 1807 1991 2223 2530 2942
原子性質
孫華素 6, 5, 4,3, 2, 1, −1, −2, −4 ​(depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.66
電離能 1st: 652.9 kJ͘mol−1
2nd: 1590.6 kJ͘mol−1
3rd: 2987 kJ͘mol−1
(more)
原子半徑 empirical: 128 pm
共價半徑 139±5 pm
十六
晶thé構造body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for chromium
聲速 (稅棍仔) 5940 m͘s−1 (at 20 °C)
熱膨脹 4.9 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 93.9 W͘m−1͘K−1
電阻率 125 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 antiferromagnetic (rather: SDW)[2]
Young係數 279 GPa
Shear係數 115 GPa
Bulk係數 160 GPa
Poisson比 0.21
Vickers硬度 1060 MPa
Brinell硬度 687–6500 MPa
CAS登記編號 7440-47-3
歷史
發現佮上早的同位素 Louis Nicolas Vauquelin (1797, 1798)
最穩定的同位素
主文章: chromium 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
50Cr 4.345% >1.3×1018 y (β+β+) 1.167 50
51Cr syn 27.7025 d ε 51V
γ 0.320
52Cr 83.789% 52Cr is stable with 28 neutrons
53Cr 9.501% 53Cr is stable with 29 neutrons
54Cr 2.365% 54Cr is stable with 30 neutrons
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chromium (ū) (lâng) (kóng)區魯物 (khu-ló͘-mih)[3] ()1 (ê)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) (I) (ê)原子番 (goân-chú-hoan)是24,化學符號 (hû-hō)Cr[4]

號名 (Hō-miâ)[edit]

(Pún)元素的 (miâ) () (tùi)希臘語 (Hi-lia̍p-gí)chroma, ì-sū是色彩 (sek-chhái)[5]

性質 (Sèng-chit) (kap)利用 (lī-ēng)[edit]

Chromium的色緻 (sek-tī) ()鋼鐵 (kǹg-thih)毛樣 (mô͘-iūⁿ)殕式 (phú-sek)伊的 (i-ê)殉職 (sûn-chit) (chin) (chhè)加擔 (ka-taⁿ)會當 (ē-tàng)用來 (ēng-lâi)鍍金 (tō͘-kim) () ()合金 (ha̍p-kim) (siōng)的利用, Chromium會當應用 (èng-iōng) (ùi)濟鐵 (chè-thih)產業 (sán-gia̍p) (lām)0.5 (kàu)3% 个Chromium,會當生產 (seng-sán)強度 (kiông-tō͘) (koân)鋼抻 (kǹg-thin)。 Chromium (chò)主要 (chú-iàu)的應用是佇 (su)tén ()suh (stainless steel) 的生產,內底 (lāi-té) (lām)呆概 (tai-khài)10.5到30% 个Chromium[4]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Chromium (siāng) (chá)是1797 ()Nicolas-Louis Vaquelin (chhōe) (tio̍h); 1895年的 ()Hans Goldschmidt分離 (hun-lî) (chhut)伊的殉職。佇19世紀 (sè-kí)早期 (chá-kî)法國 (Hoat-kok)美國 (Bí-kok) (chio̍h)出產 (chhut-sán) (chit) (khoán)金屬 (kim-sio̍k) (hit)當時 (tong-sî)PennsylvaniaMaryland產出 (sán-chhut)下當 (ē-tàng)公映 (kong-èng) (thong)世界 (sè-kài)需求 (su-kiû)[4]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Fawcett, Eric (1988). "Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium". Reviews of Modern Physics. 60: 209. Bibcode:1988RvMP...60..209F. doi:10.1103/RevModPhys.60.209. 
  3. "水嘛袂使啉壓". 埃呆bun News. 2016-04-02 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 4.2 Harold M。 Cobb, pian. (2012). "chromium". Dictionary of Metals. ASM International. ISBN 978-1-61503-978-4. 
  5. K. J. Thurlow, pian. (1998). Chemical Nomenclature. Springer Netherlands. ISBN 978-94-011-4958-7. 

參考 (Tsham-khó)文獻 (bûn-hiàn)[edit]

參閱 (Tsham-ua̍t)[edit]

  • Nicolas-Louis Vaquelin
  • Hans Goldschmidt

外部 (Guā-pōo)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Chromium

Wiktionary-logo.svg
Wiktionary
chromium 這个詞.