Kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

鹼土 (Kiⁿ-thó͘)金屬 (kim-sio̍k) (鹼土金屬) () (chí) ()化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) ()2 (cho̍k)的6 (khoán)元素,包括 (pau-koat)BerylliumMagnesium髂女 (khā-lú)siúm (Calcium),StrontiumBarium (kap)Radium (lóng)金屬