Tâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
桐,  29Cu
NatCopper.jpg
Native copper (~4 cm in size)
基本性質
名,符號 桐,Cu
英文 copper
外型 red-orange metallic luster
桐 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


Cu

Ag
nikel亞鉛
原子番 29
原子量 (±) 63.546(3)[1]
元素類別   過渡金屬
分區 11 族, d 區
週期 地 4 週期
電子排列 [Ar] 3d10 4s1
per shell 2, 8, 18, 1
物理性質
固體
熔點 1357.77 K ​(1084.62 °C, ​1984.32 °F)
沸點 2835 K ​(2562 °C, ​4643 °F)
密度  (室溫) 8.96 g͘cm−3
8.02 g͘cm−3
熔化熱 13.26 kJ͘mol−1
精發熱 300.4 kJ͘mol−1
熱容量 24.440 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1509 1661 1850 2089 2404 2834
原子性質
孫華素 −2, +1,+2, +3, +4 ​(a mildly basic oxide)
電父度 Pauling scale: 1.90
電離能 1st: 745.5 kJ͘mol−1
2nd: 1957.9 kJ͘mol−1
3rd: 3555 kJ͘mol−1
(more)
原子半徑 empirical: 128 pm
共價半徑 132±4 pm
Van der Waals半徑 140 pm
十六
晶thé構造face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for 桐
聲速 (稅棍仔) (annealed)
3810 m͘s−1 (at r.t.)
熱膨脹 16.5 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 401 W͘m−1͘K−1
電阻率 16.78 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 diamagnetic[2]
Young係數 110–128 GPa
Shear係數 48 GPa
Bulk係數 140 GPa
Poisson比 0.34
Mohs硬度 3.0
Vickers硬度 343–369 MPa
Brinell硬度 235–878 MPa
CAS登記編號 7440-50-8
歷史
號名 after Cyprus, principal mining place in Roman era (Cyprium)
發現 Middle East (9000 BCE)
最穩定的同位素
主文章: 桐 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
63Cu 69.15% 63Cu is stable with 34 neutrons
64Cu syn 12.700 h ε 64
β 64Zn
65Cu 30.85% 65Cu is stable with 36 neutrons
67Cu syn 61.83 h β 67Zn

(Tâng) (銅,化學 (hoà-ha̍k)符號 (hû-hō): Cu,Latin (): cuprum) ()週期表 (chiu-kî-pió)內底 (lāi-té) (chi̍t) (chióng)化學元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)29。

銅是種好伸延 (hó-chhun-iân) (ductility),過電率 (koè-tiān-lu̍t) (koân) (ê)金屬 (kim-sio̍k) (metal), (tiāⁿ) (ēng) (lâi)過電 (koè-tiān) (chò)雕刻 (tiau-khek) (ia̍h)建築 (kiàn-tio̍k)材料 (châi-liāu)或者 (he̍k-chiá)成做 (chiâⁿ-chò)分金 (hūn-kim) (alloy) 的成分 (sêng-hun)

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]