Hòa-ha̍k goân-sò͘

From Lohankhapedia
(Redirected from Hoà-ha̍k goân-sò͘)
Jump to navigation Jump to search

化學 (Hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) () (chí) (ēng)普通 (phó͘-thong)化學程序 (têng-sū)袂當 (bē-tàng) (koh) ()分解 (hun-kái) (iah)變成 (pìⁿ-chiâⁿ) (pa̍t) (chióng)化學物質 (bu̍t-chit) (chemical substance) (ê)物質, (tiāⁿ)簡稱 (kán-chheng) (chò)元素所有 (Só͘-ū)物質基本的 (ki-pún-te̍k) (lóng)遮的 (chiah-ê)元素組成的 (cho͘-sêng--ê) (Kaù) (kah)2006, (ū)117種元素予人揣著 (chhoē--tio̍h)元素呢 (Goân-sò͘--nih) (siāng) ()粒子 (lia̍p-chú) ()原子 (goân-chú),原子內底 (lāi-té)電子 (tiān-chú) (leh) (se̍h)陽子 (iông-chú) (ham)中子 (tiong-chú)組成 (cho͘-sêng)原子核 (goân-chú-hu̍t)

相關 (Siong-koan)[edit]