Bu̍t-chit

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
物質的狀態。

物質 (Bu̍t-chit) (物質) () (chi̍t) (ê) ()科學 (kho-ha̍k) (siōng) ()明確 (bêng-khak)定義 (tēng-gī) (ê) (); 一般 (it-poaⁿ)廣的 (kóng-ê)不變 (put-piàn)質量 (chit-liōng)毋是 (m̄-sī)0物件 (mi̍h-kiāⁿ)