Hòa-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Hoà-ha̍k)
Jump to navigation Jump to search
Cologne大學生化研究所的實驗室。

化學 (Hoà-ha̍k) (漢字 (Hàn-jī): 化學; 英文 (Eng-bûn): Chemistry) () (tiàm) ()原子 (goân-chú) (ham)分子 (hun-chú) (ê)層次 (chân-chhù) (leh)研究 (gián-kiù)物質 (bu̍t-chit)科學 (kho-ha̍k),原子結合 (kiat-ha̍p)做伙 (chò-hoé)變出來 (pìⁿ--chhut-lâi)分子結晶 (kiat-chiⁿ)金屬 (kim-sio̍k)等等 (téng-téng) (lóng)是化學俊文 (chùn-būn)對象 (tùi-siōng)。化學研究遮的 (chiah-ê)結構 (kiat-kò͘)性質 (sèng-chit)成分 (sêng-hun)變化 (piàn-hoà) (ham)反應 (hoán-èng) (pìⁿ) (chhut) (lán)生活 (seng-oa̍h) (tiong)濟濟 (chē-chē) (khoán)物件 (mi̍h-kiāⁿ)現代 (Hiān-tāi)化學認為 (jīn-ûi)物質的性質是 (in)佇原子層次的結構 (lâi)決定的 (koat-tēng--ê) (ah)結構是反應 ()的性質甘能量 (lêng-liōng)來決定的。