Sng-hòa-sò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

()化學 (hòa-ha̍k) (tiong)酸化數 (sng-hòa-sò͘) (漢字: 酸化數; 英語: oxidation number) () (hō͘)原子 (goân-chú) (ê) (chi̍t) (khoán) "假想 (ká-sióng)" 的電賀 (tiān-hō) (sò͘)袂輸講 (bē-su-kóng) (i)這號 (chit-lō)原子 (kap)別个 (pa̍t-ê)原子之間 (chi-kan) (lóng)離子 (lī-chú)結合 (kiat-ha̍p)

酸化數一般 (it-poaⁿ)攏是整數 (chéng-sò͘),伊可能 (khó-lêng)正的 (chiàⁿ--ê)負的 (hū--ê) (ia̍h) (lêng)有時陣 (Ū-sî-chūn)譬論講 (phì-lūn-kóng)Fe3O4 中的 (thih),酸化數是8/3。 (Siōng) (koân)的酸化數出現 (chhut-hiān)四酸化醫 (sì-sng-hòa-i) (IX) IrO+
4
.[1]

決定 (Koat-tēng)酸化數的法則 (hoat-chek)[edit]

  1. 元素 (Goân-sò͘)的酸化數是0。 (): (Na) (0), Cl2 (0)。
  2. 姑原子 (Ko͘-goân-chú)離子的酸化數 ()是伊的化合價 (hòa-ha̍p-kè)。例: Fe3+(+3), Zn2+(+2)。
  3. 電中性 (Tiān-tiong-sèng)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t)中,所有 (só͘-ū)原子的酸化數總河 (chóng-hô)是0。
  4. 化合物中,

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Wang, G.; Zhou, M.; Goettel, G. T.; Schrobilgen, G. J.; 斯, J.; Li, J.; Schlöder, T.; Riedel, S. (2014). "Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX". Nature. 514 (7523): 475–477. Bibcode:2014Natur.514..475W. doi:10.1038/nature13795. PMID 25341786.  Unknown parameter |s2cid= ignored (help)