Kiⁿ-kim-sio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1- (cho̍k)
週期 (Chiu-kî)
1 1
H
2 3
Li
3 11
Na
4 19
K
5 37
Rb
6 55
Cs
7 87
Fr

鹼金屬 (Kiⁿ-kim-sio̍k) (鹼金屬; 英語 (Eng-gí): alkali metal) () (chí) ()化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) ()1族的6 (khoán)元素,包括 (pau-koat)如數 (Lî-sò͘) (Lithium),納數 (La̍p-sò͘) (Natrium),佮數 (Kah-sò͘) (Kalium),RubidiumCaesium (kap)Francium (lóng)金屬 (kim-sio̍k)

(In)會董 (ē-táng)水孫 (chúi-sng)離子 (lî-chú) (hydroxide) (ha̍p) (chò)水酸化物 (chúi-sng-hòa-bu̍t)[1]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Harold M. Cobb, pian. (2012). "akali metal". Dictionary of Metals. ASM International. ISBN 978-1-61503-978-4.