Helium

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Helium,  2
Helium discharge tube.jpg
Helium spectra.jpg
Spectral lines of helium
基本性質
名,符號 helium,彼
外型 colorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Helium 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
水素heliumLithium
原子番 2
原子量 (±) 4.002602(2)[1]
元素類別   稀有氣體
分區 18 族, s 區
週期 地 1 週期
電子排列 1s2
per shell 2
物理性質
氣體
熔點 0.95 K ​(−272.20 °C, ​−457.96 °F) (at 2.5 MPa)
沸點 4.222 K ​(−268.928 °C, ​−452.070 °F)
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.1786 g͘L−1
0.145 g͘cm−3
0.125 g͘cm−3
三相點 2.177 K, ​5.043 kPa
臨界點 5.1953 K, 0.22746 MPa
熔化熱 0.0138 kJ͘mol−1
精發熱 0.0829 kJ͘mol−1
熱容量 20.78[2] J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓 (defined by ITS-90)
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K)     1.23 1.67 2.48 4.21
原子性質
孫華素 0
電父度 Pauling scale: no data
電離能 1st: 2372.3 kJ͘mol−1
2nd: 5250.5 kJ͘mol−1
共價半徑 28 pm
Van der Waals半徑 140 pm
十六
晶thé構造hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for helium
聲速 972 m͘s−1
熱傳導率 0.1513 W͘m−1͘K−1
磁性 diamagnetic[3]
CAS登記編號 7440-59-7
歷史
號名 after Helios, Greek god of the孫
發現 Pierre JanssenNorman Lockyer (1868)
上早夫尼 William RamsayPer Teodor CleveAbraham Langlet (1895)
最穩定的同位素
主文章: helium 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
3 0.000137%* 3彼 is stable with 1 neutron
4 99.999863%* 4彼 is stable with 2 neutrons
* Atmospheric value, abundance may differ elsewhere

(He)helium ("倚音: "he-lí-ùm""), (ia̍h) (hāi) ()1 (chióng) () (sek)鼻起來 (phīⁿ--khí-lâi)擔起來 (tam--khí-lâi) (lóng) () (ê)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘),是週期表 (chiu-kî-pió)內底 (lāi-té) (siáⁿ)活動力 (oa̍h-tāng-la̍t)的1種華族 (hoâ-cho̍k)氣體 (khì-thé) (noble gas),原子番 (goân-chú-hoan)2。彼的頸點 (kún-tiám) (ham)熔點 (iûⁿ-tiám)全部 (choân-pō͘)元素內底 (siāng)低的 (kē--ê); () ()較特 (kaù-te̍k)情形 (chêng-hêng),彼定著 (tiāⁿ-tio̍h)氣體 ()絕對 (choa̍t-tùi)零度 (lêng-tō͘) (absolute zero) 的 (),彼 (ē)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)1種超流體 (chhiau-lâu-thé) (superfluid),無啥摩擦 (mô͘-chhat)性質 (sèng-chit) (chin)特殊 (te̍k-sû)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kerk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  3. Magnetic susceptibility oftheelements and inorganic compounds, 怹Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.