Sng-sò͘

From Lohankhapedia
(Redirected from 酸素)
Jump to navigation Jump to search
酸素,  8O
O,8.jpg
Oxygen spectre.jpg
酸素的光譜逝
基本性質
名,符號 酸素,O
英文 oxygen
外型 gas: colorless
liquid: pale blue
酸素 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


O

S
窒素酸素弗素
原子番 8
原子量 15.999[1] (15.99903–15.99977)[2]
元素類別   雙原子妃金屬
分區 16 族, p 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s2 2p4
per shell 2, 6
物理性質
氣體
熔點 54.36 K ​(−218.79 °C, ​−361.82 °F)
沸點 90.188 K ​(−182.962 °C, ​−297.332 °F)
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.429 g͘L−1
1.141 g͘cm−3
三相點 54.361 K, ​0.1463 kPa
臨界點 154.581 K, 5.043 MPa
熔化熱 (O2) 0.444 kJ͘mol−1
精發熱 (O2) 6.82 kJ͘mol−1
熱容量 (O2) 29.378 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K)       61 73 90
原子性質
孫華素 21−1−2
電父度 Pauling scale: 3.44
電離能 1st: 1313.9 kJ͘mol−1
2nd: 3388.3 kJ͘mol−1
3rd: 5300.5 kJ͘mol−1
(more)
共價半徑 66±2 pm
Van der Waals半徑 152 pm
十六
晶thé構造cubic
Cubic crystal structure for 酸素
聲速 330 m͘s−1 (gas, at 27 °C)
熱傳導率 26.58×10−3  W͘m−1͘K−1
磁性 paramagnetic
CAS登記編號 7782-44-7
歷史
發現 Carl Wilhelm Scheele (1772)
 號名 Antoine Lavoisier (1777)
最穩定的同位素
主文章: 酸素 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
16O 99.76% 16O is stable with 8 neutrons
17O 0.039% 17O is stable with 9 neutrons
18O 0.201% 18O is stable with 10 neutrons

酸素 (Sng-sò͘) ( (ji̍t)酸素; (tek)Sauerstoff; (eng)oxygen),台語 (Tâi-gí) (tiāⁿ) (kóng) (sàng)so͘h符號 (hû-hō)O ()1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) ()週期表 (chiu-kî-pió) (ê)原子番 (goân-chú-hoan)是8。酸素是地球 (Tē-kiû) ()2普遍 (phó͘-phiàn)的元素, (chiàm)地殼 (tē-khak)質量 (chit-liōng)49%, (chiàm)地球質量28%。佇宇宙 (ú-tiū),酸素是第3普遍的元素。

性質 (Sèng-chit)[edit]

標準 (piau-chún)溫度 (un-tō͘) (kap)氣壓 (khì-ap)下底 (ē-té),酸素是無色 (bû-sek)無臭 (bû-chhàu)無味 (bô-bī)氣體 (khì-thé)分子式 (hun-chú-sek)O
2
(thang) (kiò)二酸素 (jī-sng-sò͘).[3] (Che) ()一般 (it-poaⁿ)日常 (ji̍t-siông)口語 (kháu-gú) (siōng)講的 "宋so͘h" (ia̍h) "勇氣 (ióng-khì)" 氣體存在 (chûn-chāi)形式 (hêng-sek)

(Chia)二酸素 (nn̄g) (lia̍p)酸素原子 (goân-chú),是 (siū)化學 (hòa-ha̍k)結合 (kiat-ha̍p) (só͘)牽連 (khan-liân)。結合間等 (kan-tán) (lâi)講是共有 (kiōng-iú) (siang)結合的形式。

工業 (Kang-gia̍p)生產 (seng-sán)[edit]

今世 (Kin-sè)桑業 (sáng-gia̍p) () (tang)O
2
生產 (liōng)會當 (ē-tàng) (kàu)幾十 (kúi-cha̍p)千萬 (chheng-bān) (tòng) (In)主要 (chú-iàu)經過 (keng-kòe)兩種方式 (hong-sek) (tùi)空氣 (khong-khì)內面 (lāi-bīn)分離出來的 (hun-lî--chhut-lâi-ê) (Khah)普遍的 (chi̍t) (khoán)分別 (hun-pia̍t)蒸餾 (cheng-liû) (fractional distillation) 技術 (ki-su̍t) (tong) N
2
予人 (sio) (chò)蒸氣 (cheng-khì) ()O
2
(tio̍h) (í)液體 (e̍k-thé)的形式 (lâu) (chhun).[4]

利用 (Lī-ēng)[edit]

醫學上 (I-ha̍k-siōng)使用 (sú-iōng)酸素支持 (chi-chhî)呼吸 (ho͘-khip)作用 (chok-iōng)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Conventional Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. "Oxygen Facts". Science Kids. February 6, 2015. November 14, 2015 khòaⁿ--ê. 
  4. Emsley, John (2001). "Oxygen". Nature's Building Blocks: An阿Z Guide都the Elements. Oxford, England: Oxford University Press. pp. 297–304. ISBN 0-19-850340-7.