Germanium

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Germanium,  32Ge
Grayish lustrous block with uneven cleaved surface
A 12 gram (2×3 cm) polycrystalline block of germanium with uneven cleaved surfaces
基本性質
名,符號 germanium,Ge
外型 grayish-white
Germanium 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
Si

Ge

Sn
galliumgermanium砒素
原子番 32
原子量 (±) 72.630(8)[1]
元素類別   類金屬
分區 14 族, p 區
週期 地 4 週期
電子排列 [Ar] 3d10 4s2 4p2
per shell 2, 8, 18, 4
物理性質
固體
熔點 1211.40 K ​(938.25 °C, ​1720.85 °F)
沸點 3106 K ​(2833 °C, ​5131 °F)
密度  (室溫) 5.323 g͘cm−3
5.60 g͘cm−3
熔化熱 36.94 kJ͘mol−1
精發熱 334 kJ͘mol−1
熱容量 23.222 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1644 1814 2023 2287 2633 3104
原子性質
孫華素 4, 3,2, 1, 0, −1, −2, −3,−4 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 2.01
電離能 1st: 762 kJ͘mol−1
2nd: 1537.5 kJ͘mol−1
3rd: 3302.1 kJ͘mol−1
原子半徑 empirical: 122 pm
共價半徑 122 pm
Van der Waals半徑 211 pm
十六
晶thé構造diamond cubic
Diamond cubic crystal structure for germanium
聲速 (稅棍仔) 5400 m͘s−1 (at 20 °C)
熱膨脹 6.0 µm͘m−1͘K−1
熱傳導率 60.2 W͘m−1͘K−1
電阻率 1 Ω͘m (at 20 °C)
寧縫 {{{band哈}}} eV (at 300 K)
磁性 diamagnetic[2]
Young係數 103 GPa[3]
Shear係數 41 GPa[3]
Bulk係數 75 GPa[3]
Poisson比 0.26[3]
Mohs硬度 6.0
CAS登記編號 7440-56-4
歷史
號名 after Germany, homeland of the discoverer
崔策 Dmitri Mendeleev (1871)
發現 Clemens Winkler (1886)
最穩定的同位素
主文章: germanium 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
68Ge syn 270.8 d ε 68Ga
70Ge 21.23% 70Ge is stable with 38 neutrons
71Ge syn 11.26 d ε 71Ga
72Ge 27.66% 72Ge is stable with 40 neutrons
73Ge 7.73% 73Ge is stable with 41 neutrons
74Ge 35.94% 74Ge is stable with 42 neutrons
76Ge 7.44% 1.78×1021 y ββ 2.039 76西

Germanium () (chi̍t) (khoán)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)符號 (hû-hō)Ge原子番 (goân-chú-hoan)32, (sio̍k)碳素 (thòaⁿ-sò͘) (cho̍k),是金滑 (kim-ku̍t)定硬 (tēng-ngē) (ê)類金屬 (lūi-kim-sio̍k) (chham)silicon (ia̍h) (siah) (ū)類似 (lūi-sū)的化學性質 (sèng-chit)。 Germanium的發現者 (hoat-hiān-chiá)Clemens Winkler (i)發現 (hoat-hiān)Germanium的性質參Dmitri Mendeleev進前 (chìn-chêng)預測 (ū-chhek)的 "ekasilicon" (sio)siâng,而且 (jî-chhiáⁿ) (iōng)國家 (kok-ka) (miâ) "german-" (德國 (Tek-kok)) () (sin)發現的元素 ()名。 ()自然界 (chū-jiân-kài), germanium (tiāⁿ)出現 (chhut-hiān)有機 (iú-ki)金屬 (kim-sio̍k)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t)內面 (lāi-bīn)。佇工業 (kang-gia̍p)應用 (èng-iōng)方面 (hong-bīn),是製造 (chè-chō)半導體 (pòaⁿ-tō-thé)原料 (gôan-liāu) (chi) (it)

參考 (Chham-khó)[edit]