Sek-un

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

室溫 (Sek-un) ( (Hàn): 室溫; (Eng): room temperature) 或者 (he̍k-chiá)常溫 (siông-un) (常溫) 一般 (it-poaⁿ) (ê)定義 (tēng-gī) ()攝氏 (Liap-sī)25 (tō͘) (25°C)。

() (khah)理論 (lí-lūn)文獻 (bûn-hiàn)可能 (khó-lêng) (ē) (siá) (chò)300K (27°C),因為 (in-ūi) (iōng)熱力學 (jia̍t-le̍k-ha̍k)溫度 (un-tō͘)進行 (chìn-hêng)計算 (kè-sǹg) (khah)利便 (lī-piān)

相關 (Siong-koan)[edit]