Lūi-kim-sio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

類金屬 (Lūi-kim-sio̍k) (英語 (Eng-gí): metalloid) ()一下 (chi̍t-ē)化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)類別 (lūi-pia̍t)遮的 (chia-ê)元素的性質 (sèng-chit)介佇 (kài-tī)金屬 (kim-sio̍k) (chham)非金屬 (hui-kim-sio̍k)中間 (tiong-kan)其中 (kî-tiong)有的 (ū-ê) (ū)半導體 (pòaⁿ-tō-thé)的性質。

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

公認 (Kong-jīn)的類金屬包括 (pau-koat):

()週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn)位置 (ūi-tì):

13 14 15 16 17
B
Pêng
C
Thòaⁿ (sò͘)
N
Chit數
O
Sàng數
F
Fluor
Al
Aluminium
Si
Silicon
P
Lîn
S
Liû
Cl
鹽素 (Iâm-sò͘)
Ga
Gallium
Ge
Germanium
As
Phi數
Se
Selenium
Br
Chhàu數
(In)
Indium
Sn
Stannum
Sb
Stibium
Te
Tellurium
(I)
(Tián)
Tl
Thallium
Pb
(Iân)
Bi
Bismuth
(Po)
Polonium
At
Astat