Poàn-tō-thé

From Lohankhapedia
(Redirected from Pòaⁿ-tō-thé)
Jump to navigation Jump to search

半導體 (Poàn-tō-thé) (英語 (Eng-gí): semiconductor) ()電氣 (tiān-khì)傳導率 (thoân-tō-lu̍t) (kài) ()導體 (tō-thé) (kap)絕緣體 (cho̍at-iân-thé) (chi) (kan) (ê)材料 (châi-liāu),是真濟 (chin-choē)電子 (tiān-chú)器材 (khì-châi)製遭 (chè-cho)期楚 (ki-chhó)