Hui-kim-sio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

非金屬 (Hui-kim-sio̍k) (英語 (Eng-gí): Nonmetal) ()一下 (chi̍t-ē)化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)類別 (lūi-pia̍t)分類 (hun-lūi)依據 (i-kù)是元素的物理 (bu̍t-lí) (chham)化學性質 (sèng-chit)

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

公認 (Kong-jīn)的非金屬包括 (pau-koat):

  • 水素 (Chúi-sò͘) / (khin) (H);
  • 炭素 (Thòaⁿ-sò͘) (C);
  • 質素 (Chit-sò͘) (N);
  • (Lîn) (P);
  • 宋素 (Sàng-sò͘) (O);
  • (Liû) (S);
  • Selenium (西 (Se));
  • 所有的 (Só͘-ū-ê) ()17 (cho̍k)元素 ;
  • 參所有的第18族元素

一寡 (Chi̍t-kóa)共同 (kiōng-tông)性質[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]