Siah

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
錫,  50Sn
Tin drop.jpg
基本性質
名,符號 錫,Sn
英文
糖素體 alpha, α (gray); beta, β (white)
外型 silvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
錫 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
Ge

Sn

Pb
indiumantimony
原子番 50
原子量 (±) 118.710(7)[1]
元素類別   後過渡金屬
分區 14 族, p 區
週期 地 5 週期
電子排列 [Kr] 4d10 5s2 5p2
per shell 2, 8, 18, 18, 4
物理性質
固體
熔點 505.08 K ​(231.93 °C, ​449.47 °F)
沸點 2875 K ​(2602 °C, ​4716 °F)
密度  (室溫) white, β: 7.365 g͘cm−3
gray, α: 5.769 g͘cm−3
6.99 g͘cm−3
熔化熱 white, β: 7.03 kJ͘mol−1
精發熱 white, β: 296.1 kJ͘mol−1
熱容量 white, β: 27.112 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1497 1657 1855 2107 2438 2893
原子性質
孫華素 4, 3,[2] 2, 1,[3] −1, −2, −3,−4 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.96
電離能 1st: 708.6 kJ͘mol−1
2nd: 1411.8 kJ͘mol−1
3rd: 2943.0 kJ͘mol−1
原子半徑 empirical: 140 pm
共價半徑 139±4 pm
Van der Waals半徑 217 pm
十六
晶thé構造tetragonal
Tetragonal crystal structure for 錫

white (β)
晶thé構造diamond cubic
Diamond cubic crystal structure for 錫

gray (α)
聲速 (稅棍仔) 2730 m͘s−1 (at r.t.) (rolled)
熱膨脹 22.0 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 66.8 W͘m−1͘K−1
電阻率 115 nΩ͘m (at 0 °C)
磁性 gray: diamagnetic[4]
white (β): paramagnetic
Young係數 50 GPa
Shear係數 18 GPa
Bulk係數 58 GPa
Poisson比 0.36
Brinell硬度 50–440 MPa
CAS登記編號 7440-31-5
歷史
發現 around 3500 BC
最穩定的同位素
主文章: 錫 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
112Sn 0.97% (β+β+) 1.9222 112Cd
114Sn 0.66% (SF) <27.965
115Sn 0.34% (SF) <26.791
116Sn 14.54% (SF) <25.905
117Sn 7.68% (SF) <25.334
118Sn 24.22% (SF) <23.815
119Sn 8.59% (SF) <23.140
120Sn 32.58% (SF) <21.824
122Sn 4.63% (ββ) 0.3661 122Te
124Sn 5.79% >1×1017 y β) 2.2870 124Te
126Sn trace 2.3×105 y β 0.380 + 126Sb
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

(Siah) (錫,Latin (): Stannum) ()週期表 (chiu-kî-pió)內底 (lāi-té) (ê)1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)50。錫是略仔 (lio̍h-á)鳥鼠仔色 (niáu-chhí-á-sek)好伸延 (hó-chhun-iân) (pi)金屬 (kim-sio̍k) (poor metal), ()空氣呢 (khong-khì--nih) () (siáⁿ) (ē)酸化 (sng-hoà) (oxidation),無啥會腐蝕 (hú-si̍h) (corrosion)。 (Chin) (chē)混金 (hūn-kim) (lóng) (ū) (hūn)錫,或者 (he̍k-chiá) ()金屬 (tō͘)1沿 (iân)錫, (thang)防止 (hông-chí)腐蝕。錫大份 (toā-hūn) (ùi)錫石 (siah-chio̍h) (cassiterite) (chit)礦物 (khòng-bu̍t)提著 (the̍h--tio̍h)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "SnH3". NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. 23 January 2013 khòaⁿ--ê. 
  3. "HSn". NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. 23 January 2013 khòaⁿ--ê. 
  4. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.