A-iân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
亞鉛,  30Zn
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg
基本性質
名,符號 亞鉛,Zn
英文 zinc
偏名 白鉛,身
外型 silver-gray
亞鉛 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


Zn

Cd
亞鉛gallium
原子番 30
原子量 (±) 65.38(2)[1]
元素類別   過渡金屬
alternatively considered apost-transition metal
分區 12 族, d 區
週期 地 4 週期
電子排列 [Ar] 3d10 4s2
per shell 2, 8, 18, 2
物理性質
固體
熔點 692.68 K ​(419.53 °C, ​787.15 °F)
沸點 1180 K ​(907 °C, ​1665 °F)
密度  (室溫) 7.14 g͘cm−3
6.57 g͘cm−3
熔化熱 7.32 kJ͘mol−1
精發熱 115 kJ͘mol−1
熱容量 25.470 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 610 670 750 852 990 1179
原子性質
孫華素 -2, 0, +1,+2 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.65
電離能 1st: 906.4 kJ͘mol−1
2nd: 1733.3 kJ͘mol−1
3rd: 3833 kJ͘mol−1
(more)
原子半徑 empirical: 134 pm
共價半徑 122±4 pm
Van der Waals半徑 139 pm
十六
晶thé構造hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for 亞鉛
聲速 (稅棍仔) 3850 m͘s−1 (at r.t.) (rolled)
熱膨脹 30.2 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 116 W͘m−1͘K−1
電阻率 59.0 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 diamagnetic
Young係數 108 GPa
Shear係數 43 GPa
Bulk係數 70 GPa
Poisson比 0.25
Mohs硬度 2.5
Brinell硬度 327–412 MPa
CAS登記編號 7440-66-6
歷史
發現 Indian metallurgists (before 1000 BCE)
上早夫尼 Andreas Sigismund Marggraf (1746)
Recognized as a unique metal by Rasaratna Samuccaya (800)
最穩定的同位素
主文章: 亞鉛 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
64Zn 48.6% >2.3×1018 y (β+β+) 1.096 64
65Zn syn 243.8 d ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155
66Zn 27.9% 66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn 4.1% 67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn 18.8% 68Zn is stable with 38 neutrons
69Zn syn 56 min β 0.906 69Ga
69mZn syn 13.76 h β 0.906 69Ga
70Zn 0.6% >1.3×1016 y (ββ) 0.998 70Ge
71Zn syn 2.4 min β 2.82 71Ga
71mZn syn 3.97 d β 2.82 71Ga
72Zn syn 46.5 h β 0.458 72Ga
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

亞鉛 (A-iân) (亞鉛),或者 (he̍k-chiá)白鉛 (pe̍h-iân) (白鉛),記號 (kì-hō)Zn () ()週期表 (chiu-kî-pió)內短 (lāi-té) (ê) (chi̍t) (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)30。 Zn是 (chhián)殕仔瑟 (phú-á-sek)過渡 (koè-tō͘)金屬 (kim-sio̍k)。 Zn (pâi) (thih)a-lú-mih (tâng)後壁 (aū-piah),是 ()4 (chia̍p)看著 (khoàⁿ--tio̍h)金屬

參考 (Chham-khó)[edit]