Hòa-ha̍k goân-sò͘ ê hun-lūi

From Lohankhapedia
(Redirected from Goân-sò͘ lūi-pia̍t)
Jump to navigation Jump to search

(Só͘)知影 (chai-iáⁿ) (ê)化學 (hòa-ha̍k)元素 (goân-sò͘)上無 (siōng-bô) (ū)118 (khoán) (ta̍k) (to)無仝 (bô-kâng)物理 (bu̍t-lí) (kap)化合 (hòa-ha̍p)性質 (sèng-chit) (Ti) (chia)多樣 (to-iūⁿ)的性質內面 (lāi-bīn)學界 (ha̍k-kài) ()使用 (sú-iōng) (chi̍t) (kóa)號名 (hō-miâ)分組 (hun-cho͘) (lâi)次理 (chhù-lí)性質倚近 (óa-kīn)的元素。

IUPAC認可 (jīn-khó)類別 (lūi-pia̍t)[edit]